Przyłącza gazowe i wodociągowe należą do wspólnej grupy instalacji sanitarnych. Pozwalają bowiem doprowadzić media do budynku oraz odprowadzić za nieczystości produkowane przez mieszkańców gospodarstwa.

Przyłączenie gospodarstwa domowego do sieci gazowej trwa do 6 miesięcy, dlatego należy zacząć odpowiednio wcześnie wypełniać przepisy i warunki postawione przez dostawcę gazu oraz zrealizować założenia ujęte w projekcie przyłącza. Przyłączenie gazu jest poważnym przedsięwzięciem inwestycyjnym, do którego musimy spełnić takie warunki jak przy rozpoczęciu budowy. Po otrzymaniu od geodety mapy do celów projektowych należy wystąpić o warunki przyłączenia do sieci gazowej. Do otrzymaniu warunków i ich wypełnieniu podpisujemy umowę wstępną o przyłączenie do sieci gazowej. Projekt przyłącza gazowego jest potrzebny do realizacji zadania przez zakład gazowniczy oraz późniejszego odbioru instalacji.

Projekt może być wykonany tylko przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania przyłączy gazowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jeżeli nie znamy dobrego projektanta, zakład gazowniczy udzieli nam kontaktu do zaufanego fachowca. Jest to bardzo ważne, ponieważ w projekcie zawarte muszą być średnice rur przyłącza oraz wszystkich zaworów, jak również musi być opracowana odpowiednia wentylacja pomieszczeń. To przede wszystkim jest jednak sprawdzenie bezpieczeństwa stojącego już budynku oraz bezpiecznego korzystania z instalacji domowników.

Przyłącze wodociągowe to również rodzaj instalacji sanitarnej. Pozwala na podłączenie budynku do sieci wodociągowej. Inwestor płaci koszty wykonania połączenia gospodarstwa z siecią, czyli do granicy swojej działki. Poza granicą działki instalacja wodociągowa zmienia się z sieć publiczną, zatem koszty jej budowy ponoszone są przez przedsiębiorstwo.

Zgodnie z prawem budowlanym, inwestor może rozpocząć realizację przyłącza wodociągowego bez informowania starostwa powiatowego o inwestycji. W praktyce przyłącze jest jednym z elementów projektu przyłączy mediów, zatem osobne zgłaszanie budowanie przyłącza jest zbędne.