Usługi Koparko-Ładowarką Warszawa

Do zakresu prac ziemnych, do których wykorzystujemy koparko-ładowarki, należy naprawdę szeroki wachlarz działań. Prace ziemne polegają tutaj przede wszystkim na przygotowaniu gruntu na posadowieniu na nim budynku. Istnieje wiele możliwości posadowienia budynku lub jego budowy, jednak zakres prac ziemnych jest zawsze podobny. Różni się przede wszystkim głębokością wykopu.

Zakres prac ziemnych koparko-ładowarką obejmuje odspojenie od calizny, następnie wydobywa się urobek, czyli odspojony materiał, transport materiału i jego zagęszczenie. Za pomocą sprzętu mechanicznego, czyli koparek, spycharek i zgniatarek realizuje się te prace, których rozmiar przewyższa możliwości innych rozwiązań. Prace maszynami można wspomóc materiałami wybuchowymi w przypadku gruntów litych i skalistych.

Do najczęściej wykonywanych robót koparko-ładowarką należą wykopy wąsko oraz szeroko-przestrzenne lub nasypy. Pierwsza możliwość następuje, gdy w wykopaną przestrzeń zostanie wbudowany obiekt, lub podczas budowy autostrady wykop stanowi podstawę działań inżynierów. Nasypy powstają w wyniku kontrolowanego układania warstw przy budowie wałów lub autostrad, natomiast odkłady pryzmowane czy zwałowane to wynik niekontrolowanego nawożenia urobku.

Prace ziemne koparko-ładowarką oznaczane są za pomocą osnowy geodezyjnej obiektu. Mogą być one powierzchniowe, w sytuacji budowy, wznoszenia budynków czy niwelacji budynków, lub liniowe. Liniowe osnowy wytyczne są przy budowie autostrad lub wykopów pod podziemne instalacje techniczne.

Przy pomocy urządzeń mechanicznych możliwe jest również wykonywanie prac robót porządkowych i przygotowawczych. To przede wszystkim usuwanie darniny z terenu, wyrównywanie danego obszaru, odprowadzanie wód opadowych, tymczasowe obniżanie poziomu wód gruntowych oraz kształtowanie architektury ogrodowej.

Różne rodzaje prac koparko-ładowarek, jak również warunków pracy maszyn determinują sposoby pracy operatorów. Pierwszą z nich jest metoda czołowa, przydatna przy wykopach węższych i dłuższych. Jeżeli do wykonania są szersze wykopy, stosuje się metodę podłużną, czyli warstwową.

usługi koparką warszawa