Modernizacja ma za zadanie przede wszystkim pomóc w ograniczeniu kosztów ogrzewania budynku. Dotyczy to każdego rodzaju ogrzewania. W procesie eksploatacji następuje stopniowe zużywanie instalacji oraz jej części składowych, co przyczynia się do obniżenia sprawności cieplnej centralnego ogrzewania.

Modernizację centralnego ogrzewania należy rozpoczynać po skończeniu sezonu grzewczego, gdyż musimy na pewien czas wyłączyć ogrzewanie. Może ona polegać na wymianie poszczególnych zaworów, uszczelek, niektórych grzejników, bądź pełnej modernizacji instalacji grzewczej. Przede wszystkim należy jednak przejrzeć się termomodernizacji budynku. Jeżeli straty ciepła wynikają ze słabej termoizolacji budynku lub jej braku, modernizacja centralnego ogrzewania nie przyniesie żadnych korzyści, bowiem to straty ciepła generują wysokie rachunki.

Modernizację instalacji należy rozpocząć przez przegląd centralnego ogrzewania, pozwalający na ocenę korodowania grzejników czy wewnętrzne ściany rur. W starszych instalacjach grawitacyjnych rury mają duże średnice, zatem nawet, jeżeli jest w nich kamień, nie stanowi on przeszkody w cyrkulacji wody. Jeżeli jednak zdecydujemy się na wymianę rur, nie potrzeba ich wyrywać ze ścian, co dodatkowo generuje koszty, wystarczy bowiem odciąć je przy wylotach ze ścian czy podłóg i sufitów. Wymiana rur to bardzo częsty element modernizacji instalacji grzewczej. Należy jednak pamiętać, że drastyczne zmniejszenie bądź zwiększenie średnicy rur może wpłynąć na opory wody i zakłócić prawidłową cyrkulację płynu. Często nawet wymiana jednej rury na zbyt cienką powoduje ograniczenie przepływu wody w grawitacyjnym rodzaju instalacji i zmusza inwestorów do założenia dodatkowej pompy obiegowej.

Jeżeli dokonamy termomodernizacji budynku, dobrym rozwiązaniem jest wymiana grzejników na mniejsze. W innym wypadku pomieszczenia mogą być przegrzewane. Inna sytuacja następuje, gdy wymieniamy kocioł centralnego ogrzewania na nowy, wtedy często potrzeba zamontować większe grzejniki, gdyż mniejsza temperatura na piecu uniemożliwi prawidłowe działanie dotychczasowych grzejników.