Instalacja wodociągowa jest to system różnorodnych przewodów, armatury oraz urządzeń pozwalających na podłączenie ciepłej i zimnej wody do budynków mieszkalnych, gospodarczych czy użyteczności publicznej. Jednym słowem- wszędzie tam, gdzie tego potrzebujemy. Zadaniem instalacji wodociągowej, czyli wodnej, jest także zapewnienie dostępu do wody, która spełni odpowiednie normy wyróżnione w przepisach.

Rozprowadzając instalację należy pamiętać o jej kilku rodzajach. Przede wszystkim wyróżniamy instalację wewnętrzną, czyli wszystkie przewody i urządzania wewnątrz budynku. Kolejną jest instalacja wodna zewnętrzna, która pozwala na podłączenie budynku do sieci wodociągowej. Wspomniana sieć to ostatnie ogniwo wodnego łańcucha, jest to bowiem sposób rozłożenia systemu rur poza budynkami, które zapewniają transport wody. Może być on otwarty lub zamknięty. W sieci zamkniętej, innymi słowy pierścieniowym, następuje nieprzerwany obieg wody i ewentualna awaria nie wpływa na zatrzymanie dostaw wody do innych odbiorców. W obiegu otwartym, czyli rozgałęzieniowym, woda transportowana jest coraz węższymi rurami, a awaria magistrali zatrzymuje dostawę wody do wszystkich węższych odcinków sieci wodociągowej.

Śledząc historię instalacji wodociągowych, nie sposób pominąć roli, jaką odegrał tu ołów. Przez wiele wieków był on podstawowym surowcem wykorzystywanym w budowie sieci wodociągowej, a wszystko dzięki swojej dużej wytrzymałości i łatwej obróbce. Dopiero po latach zauważono tragiczny wpływ ołowiu na zdrowie człowieka, powodując choroby dzieci i dorosłych, bardzo częste poronienia oraz wysoką śmiertelność noworodków. W dzisiejszych czasach stosuje się kilka rodzajów materiałów, które transportując wodę, nie mają wpływu na stan zdrowia odbiorców. Z tworzyw sztucznych używa się min. polibutylen, polipropylen, kopolimer, polichlorek winylu. Metalowe części instalacji produkuje się ze stali węglowej zwykłej ocynkowanej czy miedzi. Do użytku dopuszcza się również inne materiały, ale muszą one posiadać dopuszczenie do obrotu.

hydraulik warszawa bemowo - instalacje wodociągowe