Instalacje sanitarne i ogrzewania nalezą do zakresu prac prowadzonych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Na pierwszy rzut oka dotyczą inżynierii wodnej, jednak nie tylko. Na instalację sanitarną składają się bowiem przyłącza wody, powietrza i gazu. Trzynaście podrodzajów instalacji sanitarnej, jakie w powyższym artykule zostaną opisane, stanowią dopiero ogół mediów, jakie kryją się pod jednym wspólnym tytułem.

Pierwszym rodzajem instalacji sanitarnej jest instalacja wodna, czyli woda ciepła, zimna oraz woda cyrkulacyjna podłączana do budynku. Na tę z kolei składają się połączone przewody, armatura i urządzenia zaopatrujące budynek w wodę. Kanalizacja to drugi rodzaj instalacji sanitarnej. Stanowi ona system odprowadzania wody deszczowej i nieczystości z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a w bardzo ciasnej zabudowie stosuje się także kanalizację śmieci rozdrobnionych. W czasach wszechobecnej komunikacji oraz potrzeby pobierania energii, stosuje się także kanalizację techniczną, inaczej kablową. Instalacja przeciwpożarowa- kolejny rodzaj sanitarnego podłączenia, stanowi zabezpieczenie przed zniszczeniami wynikającymi z pożarów. Dla zapewnienia komfortu mieszkańców i wszystkich użytkowników budowanych pomieszczeń w budynkach rozprowadza się instalację grzewczą. Jak sama nazwa wskazuje- zapewnia ona komfort utrzymania odpowiednio wysokiej temperatury.

Co jednak, gdy potrzebujemy obniżenia temperatury? W takim przypadku stosuje się instalację chłodniczą. Takie rozwiązanie działa na zasadzie odprowadzania z chłodzonego środowiska nadmiaru ciepła, zapewniając w ten sposób potrzebną temperaturę. Instalacja freonowa- kojarząca się przede wszystkim z urządzeniami chłodniczymi XX wieku, działa dzisiaj jako jedno z możliwości klimatyzacji pomieszczeń. Może ona mieć zadanie chłodzenia, jak i ogrzewania. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń- kolejne rodzaje sanitariów, różnią się pomiędzy sobą sposobem wymiany powietrza w pomieszczeniach. Przy wentylacji powietrze jest wymieniane grawitacyjnie poprzez przewody wentylacyjne, natomiast w klimatyzacji zadanie wymiany powietrza powierza się systemowi zaopatrzonemu w odpowiednie substancje, która przyczyniają się do zapewnienia komfortu termicznego. Urządzania sanitarne można, zatem scharakteryzować, jako typ instalacji ogrzewania.

 

hydraulik warszawa bielany - zawór rury